Podmienky ochrany osobných údajov

RobzonePodmínky ochrany osobních údajů


Soukromí a cookies


Základní shrnutí

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti RobZone Limited pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.


1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 • Obchodní firma RobZone Limited, odštěpný závod Sídlo Praha - Hostivař, Průmyslová 1472/11, PSČ 102 00, IČO 06131425 (dále jen „správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Obchodní firma RobZone Limited, odštěpný závod Sídlo Praha - Hostivař, Průmyslová 1472/11, PSČ 102 00, IČO 06131425 adresa elektronické pošty info@robzone.cz, telefon +420 226 225 030.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ROZSAH, ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Objednávkový formulář
  • Prostřednictvím objednávkového formuláře máte možnost uvést svoje osobní údaje, které slouží pro vyřízení objednávky na stránkách robzone.sk. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:
  • Účel : Vyřízení objednávky, včetně zaplacení a dodání zboží, reklamace
   • Rozsah zpracovávaných informací: Jméno, příjmení, e-mailový kontakt, telefonní kontakt, adresa pro doručení, adresa pro fakturaci, údaje z objednávky
   • Právní titul: Nezbytnost pro splnění smlouvy.
  • Účel: Vedení účetnictví
   • Rozsah zpracovávaných informací: Osobní a fakturační údaje.
   • Právní titul: Plnění právních povinností.
  • Účel: Zaslání nabídky produktů a služeb Naší společnosti
   • Rozsah zpracovávaných informací: e-mailový kontakt.
   • Právní titul: Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Kdykoliv se ale můžete ze zasílání newsletterů odhlásit v každém obdrženém e-mailu.
  • Marketing - zasílání newsletterů
   • Účel: zasílání newsletterů
    • Rozsah zpracovávaných informací: e-mailový kontakt.
    • Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
   • Kontaktní formulář
    • Účel: Zodpovězení dotazu
     • Jméno, příjmení, e-mailový kontakt, obsah zprávy.
     • Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, se liší podle jednotlivého účelu zpracování a jsou uloženy po nezbytně nutnou dobu:
  • Účel: Vyřízení objednávky, včetně zaplacení a dodání zboží
   • Doba zpracování: 10 let.
  • Účel: Zaslání nabídky produktů a služeb
   • Doba zpracování: 10 let.
  • Účel: Zodpovězení dotazu Subjektu údajů
   • Doba zpracování: 1 rok.

4. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.
  • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou:
   • Poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií, podpory a souvisejících služeb pro naše vnitřní procesy,
   • poskytovatelé SMS, e-mailových a dalších komunikačních nástrojů v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro zprostředkování naší komunikace s vámi,
   • poskytovatelé dopravy objednaného zboží,
   • účetní, daňoví poradci.
  • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 • Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem:
  • Marketing - zasílání newsletterů
   • Souhlas můžete zrušit přímo v patičce zaslaného emailu.
  • Zodpovězení dotazu Subjektu údajů
  • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006 .
  • V případě udělení Souhlasu nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.
  • Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás Naše společnost zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje). Žádost můžete zaslat na email reklamace@robzone.cz.
  • Vaším právem je také právo na výmaz osobních údajů, které Naše společnost o Vaší osobě uchovává a zpracovává. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:
   • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány,
   • vaše osobní údaje zpracovává Naše společnost protiprávně,
   • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat,
   • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení),
   • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě Našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že Náš oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz,
   • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů,
   • naše společnost zpracovává osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.
   • Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na Vaši žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, Naše společnost Vás bude informovat o důvodu, na základě, kterého nemůžou být Vaše osobní údaje vymazány i přes Vaši výslovnou žádost o výmaz osobních údajů.
  • Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

6. COOKIES

 • Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich partnerů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affiliate a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Definici naleznete např. Na tomto odkaze: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
 • Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

AD_PERSONALIZATION = souhlas s cílením personalizovaných reklam. 

AD_USER_DATA = souhlas s poskytnutím uživatelských dat nástrojům Google. 

AD_STORAGE = souhlas ke sledování preferencí za účelem cílení reklamy.
Tyto soubory cookies se používají ke sledování preferencí webu uživatele za účelem cílení reklamy, tj. zobrazování marketingových a reklamních sdělení (i na stránkách třetích stran), které mohou návštěvníka webu zajímat, v souladu s těmito preferencemi. Marketingové cookies využívají nástroje externích společností. Tyto marketingové soubory cookie budou použity pouze s vaším souhlasem.

ANALYTICS_STORAGE = souhlas se zpracováním dat pro zlepšení fungování webových stránek.
Tyto soubory cookies umožňují rozpoznat a sledovat počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci web používají. Pomáhají zlepšovat způsob, jakým webové stránky fungují, například tím, že uživatelům umožňují snadno najít to, co hledají. Tyto soubory cookie neshromažďují informace, které by mohly uživatele identifikovat. Pomocí těchto nástrojů se analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkčnost našich webových stránek. Získané statistiky můžeme využít ke zlepšení uživatelského komfortu a k tomu, aby byla návštěva webu pro uživatele zajímavější.

 • Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Nelze však dokončit objednávku, protože tyto údaje jsou nutné pro předání informací mezi systémy. Více ohledně dokončení objednávky se dočtete v našich Obchodních podmínkách.
 • Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. Jak?
 • Koho využíváme pro zpracování?
  • Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://policies.google.com/privacy?hl=cs. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně.
  • Služby Google Adwords, Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://privacy.google.com/businesses/processorterms/. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně.
  • Služby Seznam zboží.cz, provozovamné Seznam.cz, a.s., IČO: 261 68 685, se sídlem Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00 v souladu se Zásadami ochrany soukromí na https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/napoveda-pro-internetove-obchody/podminky-pokrocile-mereni-konverzi/
  • Služby Seznam cz , provozovamné Seznam.cz, a.s., IČO: 261 68 685, se sídlem Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00. Z retargetingu se můžete odhlásit zde: http://www.imedia.cz/no-cookie
  • Služby cz, Heuréka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o., sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín; v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.heurekashopping.cz/resources/attachments/p0/60/vop-uzivani-portalu-heurekacz-pro-obchodniky-final-1.pdf. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně.
  • Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně.
  • Služby Adform, Adform A/S, Wildersgade 10B, sal. 1 DK 1408 Copenhagen K, Denmark, Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Adform A/S, v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/ Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně.
  • Služby Hotjar Limited, Hotjar Limited, a private limited liability company registered under the Laws of Malta with company number C 65490, having its registered address situated at Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.hotjar.com/legal. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně.
  • Služby zopim.com, Zendesk, Inc., 1019 Market Street San Francisco, CA 94103 United States se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.zendesk.com/company/customers-partners/terms-of-use/. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně.